Forside / Beplantningsbælter
Sidste nyt om fældning af træer langs Højager og Hvesager
 
Opdatering den 28. marts
Lars Peter Rasmussen fra Vejle kommune har i dag oplyst, at man har lavet en aftale med et træfældningsfirma, der i ugen efter påske vil begynde at fælde de afmærkede træer på Højager og Hvesager. Træfældningsfirmaet vil selvfølgelig skilte med diverse færdselstavler efter gældende regler, men det vil ikke kunne undgås, at træfældningen vil medføre trafikale gener for beboerne på både Højager og Hvesager.
Størst vil generne blive for beboerne på Hvesager, da der fra Hvesager kun er en udkørsel til Fårupvej. Hvis man kommer kørende, og træfældningsfirmaet er ved at lægge et træ ned, må man vente til træet er fjernet fra vejen.
Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer til, at man kører hjemmefra i god tid, og at man tager evt. ventetid med godt humør.
Træfældningen påregnes at være færdig i løbet af ugen efter påske, hvorefter firmaet påbegynder stubfræsning.

John Jacobsen, formand.
 
Opdatering 22. februar:
Vedrørende træfældning.
Bestyrelsen har sammen med en repræsentant fra Vejle kommune tirsdag den 21. februar mærket de træer på Højager og Hvesager, der skal fældes. Ved gennemgangen af træerne viste det sig, at flere af de træer, som bestyrelsen havde foreslået skulle blive stående, havde skader og sygdomme, hvorfor disse træer i enighed mellem grundejerforening og kommune blev afmærket til fældning. Den trækyndige fra Vejle kommune vurderede, at flere af træerne var i fare for at vælte eller at grene ville kunne falde ned i blæsevejr til fare for trafikken.
Der er således lavet ændringer i den plan som fremlagt på generalforsamlingen.
 ---  Opdatering slut
 
Bestyrelsens forslag om fældning af træer langs Højager og Hvesager blev på generalforsamlingen den 7. februar 2017 vedtaget med et overvældende flertal. (Se referat fra generalforsamlingen). Bestyrelsen er glad for den meget enige tilkendegivelse, som betyder, at der fra beboerne er fuld opbakning til projektet.
På generalforsamlingen blev det endvidere vedtaget, at det ydre Hvesager også medtages i fældningsplanen.
 
Bestyrelsen har aftalt med Vejle kommune, at en repræsentant fra Vejle kommune sammen med bestyrelsen den 21. februar 2017 markerer de træer, der jf. det vedtagne forslag skal fældes.
Efter markeringen af træerne indhenter Vejle kommune tilbud på fældning af træerne, hvorefter fældningen kan begynde.
Bestyrelsen håber, at tilbudsfasen kan foretages så hurtigt, at træerne kan fældes allerede i det tidlige forår.

Bestyrelsen har som aftalt på generalforsamlingen gjort Vejle kommune opmærksom på, at der er flere grundejere der ønsker træer beskåret, da der er store grene, der rækker ind over deres grunde. Vejle kommune har oplyst, at man en gang om året vurderer, hvilke træer, der evt. skal beskæres. Det er dog ikke sket i 2016, da man fra kommunens side har vurderet, at det ville være spild af ressourcer, hvis man begyndte at beskære træer, der efterfølgende skulle fældes. Man har derfor besluttet at foretage vurderingen til efter, at de afmærkede træer på Højager og Hvesager er fældet.
Vand på stien ved Ringvejen
På generalforsamling blev der spurgt ind til, hvad man kunne gøre for at forhindre vand på stien langs Ringvejen hver gang det havde regnet. I den forbindelse har Vejle kommune oplyst, at man har fokus på at få vandproblemerne fjernet, og at man har bestilt en entreprenør til afhøvling af rabatter samt til rensning af rendestensriste i uge 9-10.

Retningslinier

Retningslinier for vedligeholdelse af beplantningsbælter mellem de enkelte enklaver samt mellem enklaver og hovedstier i Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager:

Retningslinier af 5. februar 2012