Forside / Snerydning og legepladser

Snerydning
Grundejerforeningen har truffet
aftale med en lokal entrepenør om snerydning i enklaverne.

Der skal ske afmærkning af brostenspartier i enklaverne, således at entrepenøren kan tage hensyn hertil i forbindelse med snerydningen.

Det er kun en grov snerydning, hvilket betyder at man ikke kan undgå at skulle ud med skovlen visse steder.

Snerydningen på Højager, Ringvejen og Hvesager er kommunens ansvar.

 

Bestilling af snerydning
Ved snefald vurderes det fra gang til gang om der er behov for snerydning på baggrund af snemængden.

Det er udelukkende bestyrelsen, der kan bestille snerydning hos entrepenøren. 

Kontakt bestyrelsen

Legepladser
Der eksisterer regler for de frit tilgængelige legepladser som ler lavet i en del enklaver.

Reglerne for legepladser, hvortil der er offentlig adgang, kan findes på nedenstående link:

Regler for legepladser


Erstatningsansvar

Enklavernes medlemmerne bør være opmærksomme på at man har et erstatningsansvar i forhold til de legeredskaber, som ejes af enklaven i fællesskab.

Grundejerforeningen påtager sin intet ansvar for legepladserne i enklaverne og har ikke tegnet forsikring herfor.